PROJEKT PODSTAWOWY
(RÓWNIEŻ W WERSJI ONLINE)

ZAKRES USŁUGI:

 • analiza potrzeb i preferencji klienta,
 • pomiar pomieszczeń w zakresie rzutu i wysokości lub wymiary pomieszczeń na podstawie rzutu dewelopera,
 • klika propozycji układu funkcjonalnego pomieszczeń, 
 • wizualizacje z orientacyjnym doborem materiałów i kolorów,
 • konsultacje z klientem na każdym etapie prac projektowych,
 • rysunek rzutu 2D w skali z wymiarami, zawierający:
  • projekt układu nowych ścian i otworów drzwiowych,
  • lokalizację wszystkich mebli w zabudowie i wolnostojących,
  • lokalizację gniazd i włączników elektrycznych oraz oświetlenia,
  • lokalizację przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  • lokalizację grzejników.