PROJEKT FUNKCJONALNY
(RÓWNIEŻ W WERSJI ONLINE)

ZAKRES USŁUGI:

 • analiza potrzeb i preferencji klienta,
 • pomiar pomieszczeń w zakresie rzutu lub wymiary pomieszczeń na podstawie rzutu developera,
 • klika propozycji układu funkcjonalnego pomieszczeń,
 • rysunek rzutu 2D w skali z wymiarami, zawierający:
  • projekt układu nowych ścian i otworów drzwiowych,
  • lokalizację wszystkich mebli w zabudowie i wolnostojących,
  • lokalizację gniazd i włączników elektrycznych oraz oświetlenia,
  • lokalizację przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  • lokalizację grzejników.