PROJEKT FUNKCJONALNY
(RÓWNIEŻ W WERSJI ONLINE)

ZAKRES USŁUGI:

  • analiza potrzeb i preferencji klienta,
  • pomiar pomieszczeń w zakresie rzutu,
  • klika propozycji układu funkcjonalnego pomieszczeń,
  • rysunki w skali z wymiarami i z rozmieszczeniem mebli, urządzeń sanitarnych oraz oświetlenia.